december, 2019

21dec10:00 am12:30 pmChristmas Party10:00 am - 12:30 pm Holy Trinity Armenian Apostolic Church of Toronto

Time

(Saturday) 10:00 am - 12:30 pm

Location

Holy Trinity Armenian Apostolic Church of Toronto

920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5

Organizer

St. Sahag & St. Mesrob Armenian Saturday School(416) 431-3001 | info@armenianschool.ca 920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5

Holy Trinity Armenian Apostolic Church of Toronto920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5

Logo_Slider_77px

Happy and Blessed New Year!

Շնորհաւոր Նոր Տարի և Ս. Ծնունդ։

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ,
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի,
Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս։

X