Վարժարանի մասին

ՏՆՕՐԷՆԻ ՊԱՏԳԱՄ 2019-2020

Բարի եկած էք Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանի 64-րդ ուսումնական տարեշրջանին։ Կազմ ու պատրաստ ենք վերամուտին` Սեպտեմբեր 14, ժամը 9:30am-1:30pm, 25 Forest Manor Public School էն ներս։

Կը մաղթեմ բոլորիս ուրախ վերամուտ և արդիւնաբեր կրթական տարեշրջան։

Հայ լեզուն և մշակոյթը փոխանձելը մեր պարտականութիւնը, ազգային պարտքը, և բարձրագոյն առանձնաշնորհումը կը սեպենք։

Վարժարանիս առաքելութիւնն է ստեղծել միջավայր մը, ուր աշակերտները հայ լեզուն սորվելու և իրենց ինքնութիւնը կազմաւորելու հնարաւորութիւն կ՚ունենան, կապեր ստեղծելով հայ մշակոյթին, գրականութեան, և կրօնքին հետ, ինչպէս նաև առիթը կ՚ունենան հայեցի միջավայրի մը մէջ բարեկամութիւններ մշակելու։

Այս տարի եւս կը շարունակենք աշխատակցիլ Թորոնթօ Շրջանի Ուսումնական Խորհուրդին (Toronto District School Board) հետ ու դասաւանդութեան ընթացքը շարունակել գործնական ձեւերով – փոխազդեցիկ interactive, աշխատակցական collaborative, և ծրագրահիմն project-based։ Այս յատուկ մեդոտները կ՚օգնեն աշակերտներուն վերածել հայերէնը ապրող-օգտագործուող հաղորդակցութեան լեզուի իրենց առօրեայ կեանքի, խաղի, և ստեղծագործութեան մէջ։

Ծնողնե՛ր, միասնաբար աշխատինք ու մեծ ճիգերով ստեղծենք հաճելի դպրոցական միջավայր մը, ուր աշակերտները կը սորվին խանդավառութեամբ ու կը զարգացնեն իրենց հետաքրքրութիւնն ու սէրը հայկական ժառանգութեան հանդէպ։ Ձեր աջակցութիւնը շատ կարեւոր եւ գնահատելի կը նկատենք դպրոցի ուսումնական որակը բարձր պահելու և վարքի կանոնագիրը կիրառելու հարցով։ Ձեռք-ձեռքի քալենք դէպի յառաջ, ապահովելու կարեւոր ու բարձր նուաճումներ:

Որպէս արտադասարանային աշխատանք, պիտի շարունակենք ճատրակի, արուեստի, մարզանքի, ու պարի խմբակները, Շաբաթ օրերը ժամը 1։30-էն 2։30, սկսեալ՝ Նոյեմբեր 2-էն։ Հաճեցէք շուտով տեղեկացնել, թէ ձեր զաւակները ո՞ր ծրագրին կը փափաքին մաս կազմել։

Դպրոցի կանոնագրի, ընդհանուր տեղեկութիւններու, օրակարգի, կարեւոր թուականներու, նամակներու ու յայտարարութիւններու մասին տեղեկութիւններ ստանալու համար հաճեցէք այցելել դպրոցի կայքէջը՝ armenianschool.ca և նաև տեսէք կցուածները։

Այս տարի կարելիութիւնը պիտի ունենաք ձեր զաւակները արձանագրելու դպրոցի կայքէջին վրայ։

Շուտով Ձեզ տեսնելու յոյսով՝

Դոկտ. Արփի Փանոսեան Մըթարթ
Ս. Սահակ և Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանի Տնօրէն

Առաքելութիւն

Դպրոցի առաքելութիւնն է ստեղծել միջավայր, ուր աշակերտները Հայ լեզուն սորվելով հնարաւրութիւն կ՚ունենան ամրապնդելու իրենց կապը հայկական ժառանգութեան հետ՝ ուսումնասիրելով կրօնը, հայոց պատմութիւնը, արուեստը, գրականութիւնն ու երաժշտութիւնը։

Տեսլական

Ս․ Սահակ եւ Ս․ Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանը իր հայագիտական ծրագիրով կ՚աջակցի հայ հաւատքի, լեզուի եւ մշակոյթի պահպանման եւ համայնքի համար կը պատրաստէ ապագայ ղեկեվարներ, որոնք կը հպարտանան իրենց հայկական ժառանգութեամբ ու հայ համայնքէն եւ հասարակութեան լայն շրջանակներէն ներս կը կատարեն արժէքաւոր ներդրումներ։

Ուսումնական տարին

Ուսումնական տարին կը սկսի Սեպտեմբերին ու կ՚աւարտի Յունիսին (33-34 շաբաթներ)։ Դասերը կը սկսին առաւօտեան ժամը 9։30-ին ու կ՚աւարտին ժամը 13։30-ին, որմէ ետք աշակերտները կը մասնակցին իրենց նախասիրած արտադասարանային խմբակներուն՝ ճատրակ, արուեստ, պար, կամ մարզանք։

Նիւթական աջակցութիւն

Համեստ գումար մը կը հաւաքուի ծնողներէն դպրոցի առօրեայ ծախսերը հոգալու համար, ինչպէս շէնքի վարձք, գոյքեր, ու պաշտօնեաներու շաբաթական վարձատրութիւն։ Տարեկան երկու դրամահաւաքներ կը կազմակերպուին, ինչպէս նաեւ նուիրատութիւններ և ուսումնաթոշակներ կ՚ընդունուին գաղութի անդամներէն և բարերարներէն։

Վարժարանի Տարածքը

Տարածքը կը պատկանի TDSB-ին: Դպրոցի հասցէն՝ Forest Manor Public School, 25 Forest Manor Road, Toronto, ON, M2J 1M4
0
ամեայ պատմութիւն
0
ուսանող
0 +
Շրջանաւարտ

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԴՊՐՈՑԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Դպրոցի Տնօրէնն է Դոկտ Արփի Փանոսեան Մըթարթը, փոխ տնօրէնն է Պրն Արա Տէր Յարութիւնեանը։

Դպրոցը մաս կը կազմէ Գանատահայ Համայնքի Ծառայութիւններու «Բարեւ» կեդրոնին, որ ոչ հասութաբեր հաստատութիւն մըն է, հովանաւորուած՝ Ս. Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ կողմէ, Արժանապատիւ Տէր Զարեհ Աւագ Քահանայ Զարգարեանի առաջնորդութեամբ։ Դպրոցի Խորհուրդը կը բաղկանայ 7 անդամներէ, որոնք կը զբաղուին վարչական ու կրթական հարցերով։

Դոկտ. Արփի Փանոսեան Մըթարթ, Տնօրէն
Արա Տէր Յարութիւնեան, Փոխ Տնօրէն
Արմինէ Պոյաճեան, Գանձապահ
Մարի Տարագճեան, Ծնողաց Յանձնախումբ
Մոսիկ Մինասեան, Խորհրդատու և Տարեգիրք
Էլինա Սինանեան, Խորհրդատու
Քրիստինե Խանչարյան, Խորհրդատու
Արփի Սարմազեան, Խորհրդատու
Հայկ Նար, Խորհրդատու

Նամակագրութիւն – sc@armenianschool.ca

ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Ուսուցչական կազմը կ՚ընդգրկէ 27 ուսուցիչներ, 16 օգնականներ, 6 արտադասարանային ծրագրի ուսուցիչներ և բազմաթիւ կամաւորներ։

Ուսուցչական Կազմ
Նատալիա Նավասարդյան, Երաժշտութիւն
Կրէյս Մելքոմեան, Ծիլ
Սոնա Չորպաճեան, Կոկոն
Սօսի Պարունեան, Ծաղիկ
Ժուլիէթա Խաչթրյան, Անի Ա. Մանկապարտեզ
Արմինե Հովհաննիսյան, Անի Բ. Մանկապարտեզ
Լենա Թորոսեան, Առաջին
Թամարա Շահվերտյան, Անի 1
Իրմա Կէօքճեան, Երկրորդ
Թիթար Չորպաճեան, Երկրորդ-Երրորդ
Աննա Փայտյան, Անի 2
Մարիա Փանոսեան Ապէճեան, Երրորդ
Տիանա Աւագյան, Անի 3
Լուսին Մանկասարեան, Չորրորդ
Աննա Թոնոյան, Անի 4
Մարիա Պետիրեան Տոնոյեան, Հինգերորդ
Անջելլա Հարությունյան, Անի 5
Պէթթի Փանոսեան, Վեցերորդ
Արմինե Զիլֆուղարյան, Անի 6
Վանտա Գաֆէսեան, Եօթներորդ
Գայանե Իսպիրյան, Անի 7-8
Աննա Մովսիսյան, Ութերորդ
Արմինե Զիրաքյան և Մոսիկ Մինասեան, Երկրորդական 1
Արտա Տէր Յակոբեան և Նանոր Քունտաքճեան, Երկրորդական 2

Արտադասարանային խմբակներ
Վահագն Տէր Յարութիւնեան, Վերակացու
Մարիա Աբէլեան Պոյաճեան, Գծագրութիւն
Կառնի Գաֆէսեան և Լենա Տարագճեան, Պար
Տերիք Աղամալեան, Ճատրակ
Կարօ Պողոսյան, Մարզանք

Օգնականներ և Կամաւորներ
Ալիս Եաղուպեան
Այտա Քէշիշեան
Զեփիւռ Պետիրեան
Մարիա Տաւուտեան
Արինա Հակոբյան
Սերլի Պաթթուք
Լենա Տարագճեան
Սարին Թաշճեան
Եսթեր Օհանեան
Ցօլինէ Ճելլատեան
Լորա Տոնոյեան
Լոռի Պողիկեան
Նանոր Գալուստեան
Մարիաննա Ստեփանյան
Զարմիկ Թաշճեան
Նարեկ Գալուստեան
Տիգրան Թորոսեան
Կառնի Գաֆէսեան

ԴԱՍԱՒԱՆԴՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ծրագիրը մշակուած է հայ մանկավարժներու կողմէ։ Դաստիարակները շարունակաբար կը կատարելագործեն ուսուցման նիւթերն ու մեթոտները, կը կիրարկեն փոխազդեցիկ interactive, աշխատակցական collaborative, և ծրագրահիմն project-based ձեւերը։ Դասարանական ուսուցումը կը կեդրոնանայ հայերէն բանաւոր եւ գրաւոր խօսակցութեան, կարդալու, եւ հասկնալու զարգացման վրայ։ Աշակերտները կը սորվին հայոց լեզուն, պատմութիւնը, աշխարհագրութիւնը, մշակոյթը, երաժշտութիւնը, եւ կրօնը։ Արտադասարանային ծրագիրը կը ներառէ ճատրակի խմբակ, արուեստի պահեր (գծագրութիւն, թատրոն ու պար), որ տեղի կ՚ունենան ամէն շաբաթ ժամը 13։30-էն 14։30։

9:30 - 1:30

Ընդհանուր Դասերը (Լեզու, ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ, եւ երգ) կը սկսին 14 Սեպտեմբեր 2019-ին, ժամը 9։30-էն 1։30 և կը դադրին 13 Յունիս 2020-ին։

A

ԼԵԶՈՒ

Հայուն ինքնութեան հիմքը իր մայրենի լեզուն է։ Հայերէն լեզուի ծրագիրը կ՛իրականանայ, օգտագործելով «ուսուցման հաղորդակցական մօտեցում»ի մեթոտը, հիմնական նպատակ ունենալով զարգացնել աշակերտներուն բանաւոր կարողութիւնները եւ հայերէնի գրագիտութիւնը, ներշնչելով որ սիրեն Մայրենի լեզուն։ Ուսուցիչ, աշակերտ եւ ծնողք փոխ գործակցութիւնը առիթ կը ստեղծէ, որ անոնք կարողանան հաղորդակցիլ իրարու հետ օգտագործելով Հայերէնը։
Eternity - Copy (3)

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ

Նպատակն է աշակերտներուն մէջ հպարտութեան զգացում սերմանել հայկական ամէն ինչի նկատմամբ։ Սորվելով Հայոց Պատմութիւնն ու հայկական մշակոյթը, հայ աշակերտին մէջ աւելի կ՚ամրանայ հայկական ինքնութիւնը։ Ուսուցման փոխազդեցիկ interactive մեթոտի միջոցաւ (ինչպէս թատրոնն ու պատմութիւն պատմելը), ուսուցիչները կը յաջողին աշակերտը ներգրաւել, որ անոնք հայոց պատմութեան կողքին սորվին նաեւ սեփական ընտանիքներու պատմութիւնը։
Music

ԵՐԳ

Երաժշտութիւնը մարդու սիրտը ուրախ կը պահէ, հոգին կը ներշնչէ, միտքը կը մարզէ և կը հանդարտեցնէ։ Հայերէն երգեր սորվիլը եւ դպրոցի երգչախումբին մաս կազմելը պարտադիր է բոլոր աշակերտներուն համար։ Երաժշտութիւնը մէկ մասն է հայկական մշակոյթն ու արուեստը դասաւանդելու մեր ջանքերուն։ Դպրոցէն ներս, Երաժշտութեան պահը իրար մօտ կը բերէ մեծն ու փոքրը, Արեւելահայերէն ու Արեւմտահայերէն խօսողը, ուսուցիչն ու աշակերտը։ «Ու, քանի կա հողը հայոց, պիտի հնչի երգը քո Որպես գարնան հրեղեն կանչ, մեր ե՛րգ-երգո՜ց Կոմիտաս։» - Սարմեն

1:30 - 2:30

Արտադասարանային խմբակները (ճատրակ, պար/թատրոն, գծագրութիւն, եւ մարզանք) կը սկսին 2 Նոյեմբեր 2019-ին, ժամը 1։30-էն 2։30 և կը դադրին 23 Մայիս 2020-ին։

ArmenianDancers

ՊԱՐ/ԹԱՏՐՈՆ

Պարը եւ թատրոնը մաս կը կազմեն կրթական ծրագրին, որուն ընթացքին աշակերտը առիթ կ՚ունենայ նոյն նախասիրութիւնը ունեցող ուրիշ աշակերտներու հետ հայերէնով հաղորդակցելու։ Պարի ու թատրոնի ընդմէջէն աշակերտները բանաւոր արտայայտութեան կողքին կը զարգացնեն նաեւ ոչ բանաւոր հաղորդակցութիւնը, նաեւ առիթ կ՛ունենան զարգացնելու իրենց ստեղծագործ միտքը։ Առաւել եւս, յաղթահարելով վախը, անոնք կը սորվին հանրութեան դիմաց խօսք առնելու (բանախօսութեան) արուեստը:
Chess

ՇԱԽՄԱՏ/ՃԱՏՐԱԿ

Ճատրակը կը զարգացնէ աշակերտներուն տրամաբանութիւնն ու վերլուծելու կարողութիւնը, ինչպէս նաեւ կ՚ընդլայնէ անոնց սորվելու կարողութիւնը։ Անոնք կը վարժուին կեդրոնացած աշխատիլ, ըլլալ համբերատար, քաղաքավար, պատասխանատու, խնդիրները լուծել հանդարտութեամբ, ըլլալ ինքնավստահ, ստանձնել լաւ կամ վատ որոշումներու հետեւանքները, ըլլալ նպատակաուղղուած եւ ջանք թափել այդ նպատակին հասնելու համար։
Drawing

ԳԾԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Աշակերտը կը սորվի այն ժամանակ, երբ ունի հետաքրրութիւն եւ աշխուժ ներգրաւուածութիւն որեւէ բանի նկատմամբ։ Արուեստի դասերը կ՚ընդլայնեն աշակերտին երեւակայութիւնը, առիթ տալով անոր համագործակացելու նոյն հետաքրքրութիւնը ունեցող ընկերոջը հետ։ Աշակերտին առիթ կը տրուի մօտէն ծանօթանալու հայկական արուեստին եւ զարգացնելու սեփական արտայայտութեան ոճը։ Գծագրութեան ընդմէջէն ան կը սորվի տեսնել ու հասկնալ աշխարհը եւ իմաստաւորել միջավայրը։
Ball

ՄԱՐԶԱՆՔ

Այս ծրագիրը կազմուած է աշակերտներուն նախասիրութիւններուն հիման վրայ։ Աշակերտներուն առիթ տրուած է զբաղիլ տարբեր տեսակի կազմակերպուած մարզանքներով, որոնց ընթացքին անոնք կը սորվին տրուած ցուցմունքներուն-ուղղութիւններուն հետեւիլ, մրցակցիլ արդարօրէն, զօրացնել մկանները, զարգացնել դիմացկունութիւնը, նոր ընկերներ գտնել եւ անշուշտ արտայայտուիլ հայերէնով։

Սիրելիներ,

Ուրախութեամբ և հպարտօրէն կը ներկայացնենք շաբաթօրեայ վարժարանի 2019-2020 տարեգիրքը։ Առցանց դիտեցէք մեր աշակերտներուն սքանչելի գործերը։ Հազար շնորհակալութիւն կը յայտնենք Պր Մոսի Մինասեանին տարեգիրքի թեմայի յղացման և դասաւորման համար։ Վարձքերնիդ կատար սիրելի շաբաթօրեայի անձնակացմ և աշակերտներ։

Dear Parents,

We are very happy to announce that Saturday School’s 2019-2020 yearbook has been published online. We express great appreciation for the hard work that Mosi Minassian has put into designing, preparing, and publishing a beautiful artwork. The 76 beautiful pages are full of exceptional works of our talented students. You could view this year’s yearbook below. Happy Summer days!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X