Վարժարանի մասին

ՏՆՕՐԷՆԻ ՊԱՏԳԱՄ 2023-2024

Բարի վերամուտ, Սիրելիներ։

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանի 68-րդ ուսումնական տարեշրջանը կը սկսինք՝ միակամ ու հաստատամիտ։

Կը շարունակենք մեր փոխ գործակցութիւնը Թորոնթօ Շրջանի Ուսումնական Խորհուրդին (Toronto District School Board) հետ։ Միասնաբար կ՚աշխատինք դասընթացքները հեզասահօրէն շարունակել. չմոռնալով մեր հիմնական եւ առաջնահերթ նպատակը, որն է Հայ լեզուն և մշակոյթը փոխանցել ներկայ սերունդին, ապահովել առողջ եւ ուրախ միջավայր, ուր աշակերտները հնարաւորութիւն ունենան ամրապնդելու իրենց կապը Հայ լեզուին, մշակոյթին, պատմութեան, գրականութեան, և արուեստին՝ ըլլայ այդ խօսելով, կարդալով, գրելով, գծագրելով, ու խաղալով։

Հայերս աշխարհի տարածքին կը դիմագրաւենք ծաւալուն ու ծանր հարցեր, սակայն կը միանանք Հայ ազգը յաւերժական պահելու մեր ճիգին մէջ։ Հայ դպրոցը, եկեղեցին, ու տունը կը լուսաւորեն հայու ճանապարհը, ուր ալ գտնուի ան։

2023-2024 ուսումնական տարեշրջանի վերամուտ՝ 23 Սեպտեմբեր ժամը 9։30-13։30, վայր՝ 25 Forest Manor Rd, Toronto.

Վերամուտի կապակցութեամբ տեղեկութիւններ ստանալու համար այցելեցէք www.armenianschool.ca

Յաջողութեան մաղթանքներով՝

Դոկտ. Արփի Փանոսեան Մըթարթ
Ս. Սահակ և Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանի Տնօրէն

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ

Նամակագրութիւն – admin@armenianschool.ca

Դոկտ. Արփի Փանոսեան Մըթարթ

Տնօրէն

Արա Տէր Յարութիւնեան

Փոխ Տնօրէն

Պէթթի Փանոսեան

Գործակից Տնօրէն

ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանը կը ղեկավարուի դպրոցի Խորհրդական Մարմնին կողմէ, որ կը բաղկանայ եօթ անդամներէ։ Նամակագրութիւն – sc@armenianschool.ca

Արմինէ Պոյաճեան

Գանձապահ

Հայկ Նար

Գործակից Գանձապահ

Արփի Սարմազեան

Մանկավարժութիւն

Մարի Տարագճեան

Ծնողաց Յանձնախումբ

Էլինա Սինանեան

Վարչական Օգնական

Կարինէ Պետրոսեան

Տոմարապահ

Մոսիկ Մինասեան

Տարեգիրք

ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Անձնակազմը կը բաղկանայ 26 ուուսցիչներէ եւ աւելի քան 6 օգնականներէ։ Մեծ ուրախութեամբ կ՚ընդունուին շրջանաւարտ աշակերտներու կամաւոր օգնութիւնը։

Նատալիա Նավասարդյան, Երաժշտութիւն
Արմինե Զիրաքյան և Մոսիկ Մինասեան, Երկրորդական Ա
Արտա Տէր Յակոբեան և Րուզանա Գրիգորյան, Երկրորդական Բ
Աննա Մովսիսյան, Ութերորդ
Գայանե Իսպիրյան, Անի 8
Մարիա Փանոսեան Ապէճեան, Եօթներորդ
Արմինե Զիլֆուղարյան, Անի 7
Նանոր Գարաեան, Վեցերորդ
Աննա Տոնոյան, Անի 6
Շողիկ Ճելլատեան, Հինգերորդ
Անժելա Հարությունյան, Անի 5
Լուսին Մանկասարեան, Չորրորդ
Մարիանա Սդեփանյան, Անի 4
Թիթառ Չորպաճեան, Երրորդ
Թուրվանդա Հակոբյան, Անի 3
Իրմա Կէօքճեան և Նանոր Գալուսդեան, Երկրորդ
Արմինե Հովհաննիսյան, Անի 2
Լենա Թորոսեան, Առաջին
Թամարա Շահվերդյան, Անի 1
Սօսի Պարունեան, Մարիա Տաւուտեան և Սոնա Չորպաճեան, Մանկապարտէզ
Ջուլիետա Խաչատրյան, Անի Մանկապարտեզ

Առաքելութիւն

Դպրոցի առաքելութիւնն է ստեղծել միջավայր, ուր աշակերտները Հայ լեզուն սորվելով հնարաւրութիւն կ՚ունենան ամրապնդելու իրենց կապը հայկական ժառանգութեան հետ՝ ուսումնասիրելով կրօնը, հայոց պատմութիւնը, արուեստը, գրականութիւնն ու երաժշտութիւնը։

Տեսլական

Ս․ Սահակ եւ Ս․ Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանը իր հայագիտական ծրագիրով կ՚աջակցի հայ հաւատքի, լեզուի եւ մշակոյթի պահպանման եւ համայնքի համար կը պատրաստէ ապագայ ղեկեվարներ, որոնք կը հպարտանան իրենց հայկական ժառանգութեամբ ու հայ համայնքէն եւ հասարակութեան լայն շրջանակներէն ներս կը կատարեն արժէքաւոր ներդրումներ։

Ուսումնական տարին

Ուսումնական տարին կը սկսի Սեպտեմբերին ու կ՚աւարտի Յունիսին (33-34 շաբաթներ)։ Դասերը կը սկսին առաւօտեան ժամը 9։30-ին ու կ՚աւարտին ժամը 13։30-ին, որմէ ետք աշակերտները կը մասնակցին իրենց նախասիրած արտադասարանային խմբակներուն՝ ճատրակ, արուեստ, պար, կամ մարզանք։

Նիւթական աջակցութիւն

Համեստ գումար մը կը հաւաքուի ծնողներէն դպրոցի առօրեայ ծախսերը հոգալու համար, ինչպէս շէնքի վարձք, գոյքեր, ու պաշտօնեաներու շաբաթական վարձատրութիւն։ Տարեկան երկու դրամահաւաքներ կը կազմակերպուին, ինչպէս նաեւ նուիրատութիւններ և ուսումնաթոշակներ կ՚ընդունուին գաղութի անդամներէն և բարերարներէն։

Վարժարանի Տարածքը

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանը կը գործէ Forest Manor Public School դպրոցի տարածքէն ներս հետեւալ հասցէով.- 25 Forest Manor Road, Toronto, ON, M2J 1M4

ԴԱՍԱՒԱՆԴՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Կրթական ծրագիրը մշակուած է հայ մանկավարժներու կողմէ։ Ջանք չի խնայուիր յարատեւ բարեփոխելու եւ վերամշակելու զայն, գործադրելով interactive/փոխ գործակցային, collaborative/համագործակցային, եւ project-based/ծրագրահիմն արդիական մեթոտները։ Դասարանէն ներս կ՚ուսուցանուին Հայերէն լեզու, պատմութիւն, աշխարհագրութիւն, երաժշտութիւն, կրօնք եւ մշակոյթ։ Ուսուցիչները հիմնականօրէն կը կեդրոնանան հայերէնով կատարել բանաւոր եւ գրաւոր հաղորդակցութիւնները։ Ուսումնական տարուայ տեւողութիւնն է Սեպտեմբերէն մինչեւ Յունիս: Տարեշրջանի ընդհանուր տեւողութիւնն է 30 շաբաթներ։ Դասապահերը կը սկսին առաւօտեան ժամը 9։30-ին ու կ՚աւարտին ժամը 13։30-ին, որմէ ետք աշակերտները կրնան մասնակցիլ իրենց նախասիրած արտադասարանային խմբակներուն՝ ճատրակ, արուեստ, պար, կամ մարզանք։

9:30 - 1:30

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԵՐԸ (ԼԵԶՈՒ, ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ, ԵՒ ԵՐԳ) ԿԸ ՍԿՍԻՆ 24 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2022-ԻՆ, ԵՒ ԿԸ ԴԱԴՐԻՆ 17 ՅՈՒՆԻՍ 2023-ԻՆ

A

ԼԵԶՈՒ

Հայուն ինքնութեան հիմքը իր մայրենի լեզուն է։ Հայերէն լեզուի ծրագիրը կ՛իրականանայ, օգտագործելով «ուսուցման հաղորդակցական մօտեցում»ի մեթոտը, հիմնական նպատակ ունենալով զարգացնել աշակերտներուն բանաւոր կարողութիւնները եւ հայերէնի գրագիտութիւնը, ներշնչելով որ սիրեն Մայրենի լեզուն։ Ուսուցիչ, աշակերտ եւ ծնողք փոխ գործակցութիւնը առիթ կը ստեղծէ, որ անոնք կարողանան հաղորդակցիլ իրարու հետ օգտագործելով Հայերէնը։
Eternity - Copy (3)

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ

Նպատակն է աշակերտներուն մէջ հպարտութեան զգացում սերմանել հայկական ամէն ինչի նկատմամբ։ Սորվելով Հայոց Պատմութիւնն ու հայկական մշակոյթը, հայ աշակերտին մէջ աւելի կ՚ամրանայ հայկական ինքնութիւնը։ Ուսուցման փոխազդեցիկ interactive մեթոտի միջոցաւ (ինչպէս թատրոնն ու պատմութիւն պատմելը), ուսուցիչները կը յաջողին աշակերտը ներգրաւել, որ անոնք հայոց պատմութեան կողքին սորվին նաեւ սեփական ընտանիքներու պատմութիւնը։
Music

ԵՐԳ

Երաժշտութիւնը մարդու սիրտը ուրախ կը պահէ, հոգին կը ներշնչէ, միտքը կը մարզէ և կը հանդարտեցնէ։ Հայերէն երգեր սորվիլը եւ դպրոցի երգչախումբին մաս կազմելը պարտադիր է բոլոր աշակերտներուն համար։ Երաժշտութիւնը մէկ մասն է հայկական մշակոյթն ու արուեստը դասաւանդելու մեր ջանքերուն։ Դպրոցէն ներս, Երաժշտութեան պահը իրար մօտ կը բերէ մեծն ու փոքրը, Արեւելահայերէն ու Արեւմտահայերէն խօսողը, ուսուցիչն ու աշակերտը։ «Ու, քանի կա հողը հայոց, պիտի հնչի երգը քո Որպես գարնան հրեղեն կանչ, մեր ե՛րգ-երգո՜ց Կոմիտաս։» - Սարմեն

1:30 - 2:30

ԱՐՏԱԴԱՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽՄԲԱԿՆԵՐԸ (ՃԱՏՐԱԿ, ՊԱՐ/ԹԱՏՐՈՆ, ԳԾԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԵՒ ՄԱՐԶԱՆՔ) ԿԸ ՍԿՍԻՆ 5 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2022-ԻՆ ԵՒ ԿԸ ԴԱԴՐԻՆ 13 ՄԱՅԻՍ 2023-ԻՆ

ArmenianDancers

ՊԱՐ/ԹԱՏՐՈՆ

Պարը եւ թատրոնը մաս կը կազմեն կրթական ծրագրին, որուն ընթացքին աշակերտը առիթ կ՚ունենայ նոյն նախասիրութիւնը ունեցող ուրիշ աշակերտներու հետ հայերէնով հաղորդակցելու։ Պարի ու թատրոնի ընդմէջէն աշակերտները բանաւոր արտայայտութեան կողքին կը զարգացնեն նաեւ ոչ բանաւոր հաղորդակցութիւնը, նաեւ առիթ կ՛ունենան զարգացնելու իրենց ստեղծագործ միտքը։ Առաւել եւս, յաղթահարելով վախը, անոնք կը սորվին հանրութեան դիմաց խօսք առնելու (բանախօսութեան) արուեստը:
Chess

ՇԱԽՄԱՏ/ՃԱՏՐԱԿ

Ճատրակը կը զարգացնէ աշակերտներուն տրամաբանութիւնն ու վերլուծելու կարողութիւնը, ինչպէս նաեւ կ՚ընդլայնէ անոնց սորվելու կարողութիւնը։ Անոնք կը վարժուին կեդրոնացած աշխատիլ, ըլլալ համբերատար, քաղաքավար, պատասխանատու, խնդիրները լուծել հանդարտութեամբ, ըլլալ ինքնավստահ, ստանձնել լաւ կամ վատ որոշումներու հետեւանքները, ըլլալ նպատակաուղղուած եւ ջանք թափել այդ նպատակին հասնելու համար։
Drawing

ԳԾԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Աշակերտը կը սորվի այն ժամանակ, երբ ունի հետաքրրութիւն եւ աշխուժ ներգրաւուածութիւն որեւէ բանի նկատմամբ։ Արուեստի դասերը կ՚ընդլայնեն աշակերտին երեւակայութիւնը, առիթ տալով անոր համագործակացելու նոյն հետաքրքրութիւնը ունեցող ընկերոջը հետ։ Աշակերտին առիթ կը տրուի մօտէն ծանօթանալու հայկական արուեստին եւ զարգացնելու սեփական արտայայտութեան ոճը։ Գծագրութեան ընդմէջէն ան կը սորվի տեսնել ու հասկնալ աշխարհը եւ իմաստաւորել միջավայրը։
Ball

ՄԱՐԶԱՆՔ

Այս ծրագիրը կազմուած է աշակերտներուն նախասիրութիւններուն հիման վրայ։ Աշակերտներուն առիթ տրուած է զբաղիլ տարբեր տեսակի կազմակերպուած մարզանքներով, որոնց ընթացքին անոնք կը սորվին տրուած ցուցմունքներուն-ուղղութիւններուն հետեւիլ, մրցակցիլ արդարօրէն, զօրացնել մկանները, զարգացնել դիմացկունութիւնը, նոր ընկերներ գտնել եւ անշուշտ արտայայտուիլ հայերէնով։