Վարժարանի մասին

ՏՆՕՐԷՆԻ ՊԱՏԳԱՄ 2020-2021

Սիրելի Ծնողներ,

Կա՛նք, պիտի լինե՛նք, ու վերադառնա՛նք

Բարի եկած էք Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանի 65-րդ ուսումնական տարեշրջանին։ Կազմ ու պատրաստ ենք վերամուտին։

Թորոնթօ Շրջանի Ուսումնական Խորհուրդին (Toronto District School Board) ծրագրման համեմատ, մանկապարտէզէն մինչեւ 8-րդ դասարաններու առցանց դասընթացքները պիտի սկսին 3 Հոկտեմբեր 2020-ին և երկրորդական բաժինը պիտի սկսին 17 Հոկտեմբերին։

Ցաւոք սրտի՝ Forest Manor Public School պիտի չվերադառնանք Յունուար 2021-էն առաջ։ Ե-նամակով տեղեակ կը պահենք ձեզ երբ այս որոշումը փոխուի։

Կը մաղթեմ բոլորիս ուրախ վերամուտ և արդիւնաբեր կրթական տարեշրջան։

Հայ լեզուն և մշակոյթը փոխանձելը մեր պարտականութիւնը, ազգային պարտքը, և բարձրագոյն առանձնաշնորհումը կը սեպենք, ուստի ժամանակայատուկ ձեւով կը շարունակենք մեր ծրագիրը։ Մեծ ճիգերով կը ստեղծենք հաճելի միջավայր մը, ուր աշակերտները կը սորվին խանդավառութեամբ ու կը զարգացնեն իրենց հետաքրքրութիւնն ու սէրը հայկական ժառանգութեան հանդէպ։ Այս տարի, պիտի համագործակցինք երկու հաստատութիւններու հետ, որոնք մասնագիտացած են առցանց հայ լեզուի դասաւանդութիւններու կապակցութեամբ։

Ծնողնե՛ր, մեծապէս կը գնահատեմ երեխաներուն նկատմամբ ցուցաբերած ձեր զոհողութիւնները։ Կ՚ընդունիմ որ այս տարի վերամուտի սովորական հրճուանքին հետ միատեղ կը դիմակայենք դասաւանդութեան ձեւի (հեռակայ կամ ֆիզիքապէս) անորոշութեան ճնշուածութիւնը։ Սակայն, եկէ՛ք շարունակենք մեր գործակցութիւնը, ստեղծելու համար ուսուցման դրական միջավայր՝ տան թէ դպրոցին մէջ հաւասարապէս, առիթ տալով մեր երեխաներուն, որ զարկ տան իրենց կարողութիւններուն, առաջ տանելով իրենց հետաքրքրութիւններն ու խոր սէրը ուսման հանդէպ։

Շնորհակալ ենք բոլոր անոնց, որոնք մեզի ուղարկած են նախնական արձանագրութիւնները։

★Եթէ նոյնիսկ Ձեր զաւակը պիտի չմասնակցի այս կիսամիային, կը խնդրենք անպայման արձանագրել հիմա, որպէսզի տեղ ապահովուի և նախարարութենէն օժանդակութիւն ստանանք։ Առանձին դասարաններ չեն բացուիր եթէ դասարանի մը աշակերտներու թիւը 23-էն վար է։

Անվճար են առցանց դասընթացքներ։

Դէմ առ դէմ դասաւանդութիւնը տեղի պիտի ունենայ շաբաթը անգամ մը, 30-40 վայրկեան, որուն պիտի յաջորդէ աշակերտին կողմէ կատարուելիք առանձին աշխատանք, ինչպէս նաեւ ուսուցիչին հետ հաղորդակցութիւններ՝ Google Classroom-ի և Ե-նամակի միջոցաւ։ Ուսուցիչները Ձեզ տեղեակ պիտի պահեն դասընթացքներու մանրամասնութիւնները:

Շաբաթօրեայի թուականները.— Հոկտեմբեր 3, 17, 24, 31, Նոյեմբեր 7, 14, 21, 28, Դեկտեմբեր 5, 12, 19

– Ձեր Յաջորդ քայլը պիտի ըլլայ TDSB-ի միջոցաւ առցանց արձանագրութիւնները, որոնք տեղի պիտի ունենան 12 Սեպտեմբերէն մինչեւ 26 Սեպտեմբեր 2020։ Այցելեցէք https://ereg.tdsb.on.ca/public/ilelogin.aspx

ու ամբողջացուցէք պահանջուածը, որպէսզի յետագային ստանաք մասնայատուկ աշակերտի ելեկտրոնական կապ մը Google Classroom-ի գործածութեան համար։

Արձանագրութեան համար նախընտրելի է, որ օգտագործէք Firefox կամ Microsoft Edge/ Internet Explorer, քանի որ հաճախ Google Chrome-ը դժուարութիւն կը ներկայացնէ։ Որեւէ դժուարութեան պարագային կրնաք հեռաձայնել անոնց գրասենեակը, օգնութիւն ստանալու խնդրանքով։

Արձանագրութիւնը ամբողջական չի նկատուիր եթէ չէք նշած աշակերտին OEN թիւը, որ կրնաք գտնել անոր ամենօրեայ դպրոցի վիճակացոյցին մէջ։ Եթէ ձեր երեխաները կը յաճախեն սեփական դպրոց եւ չունին OEN թիւ, կը խնդրենք մեզի տեղեակ պահէք նախօրօք։

Երկրորդական դասարաններու (credit courses) արձանագրութեան համար, յաջորդ շաբաթ Տիկին Արմինէ Զիրաքեանէն պիտի ստանաք յատուկ յղում մը/link.

Տարուայ ընթացքին, դպրոցի ընդհանուր տեղեկութիւններու, կարեւոր թուականներու, նամակներու, յայտարարութիւններու տեղեկութիւններ ստանալու համար հաճեցէք այցելել դպրոցի կայքէջը՝ armenianschool.ca իսկ 2019-2020-ի տարեգիրքը կարելի է դիտել և բեռնել download հետեւեալ հղումէն՝ https://issuu.com/stsahagstmesrobarmenainschool/docs/yb20_issuu_20200725

Շնորհակալութիւն Ձեր անսակարկ աջակցութեան։ Մի մոռնաք դուք ձեզի լաւ հոգ տանիլ ու ապահով մնալ։ Մնացէք հանդարտ և լաւատես, հաստատ հաւատքով թէ կա՛նք, պիտի լինե՛նք, ու վերադառնա՛նք։

Դոկտ. Արփի Փանոսեան Մըթարթ
Ս. Սահակ և Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանի Տնօրէն

Առաքելութիւն

Դպրոցի առաքելութիւնն է ստեղծել միջավայր, ուր աշակերտները Հայ լեզուն սորվելով հնարաւրութիւն կ՚ունենան ամրապնդելու իրենց կապը հայկական ժառանգութեան հետ՝ ուսումնասիրելով կրօնը, հայոց պատմութիւնը, արուեստը, գրականութիւնն ու երաժշտութիւնը։

Տեսլական

Ս․ Սահակ եւ Ս․ Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանը իր հայագիտական ծրագիրով կ՚աջակցի հայ հաւատքի, լեզուի եւ մշակոյթի պահպանման եւ համայնքի համար կը պատրաստէ ապագայ ղեկեվարներ, որոնք կը հպարտանան իրենց հայկական ժառանգութեամբ ու հայ համայնքէն եւ հասարակութեան լայն շրջանակներէն ներս կը կատարեն արժէքաւոր ներդրումներ։

Ուսումնական տարին

Ուսումնական տարին կը սկսի Սեպտեմբերին ու կ՚աւարտի Յունիսին (33-34 շաբաթներ)։ Դասերը կը սկսին առաւօտեան ժամը 9։30-ին ու կ՚աւարտին ժամը 13։30-ին, որմէ ետք աշակերտները կը մասնակցին իրենց նախասիրած արտադասարանային խմբակներուն՝ ճատրակ, արուեստ, պար, կամ մարզանք։

Նիւթական աջակցութիւն

Համեստ գումար մը կը հաւաքուի ծնողներէն դպրոցի առօրեայ ծախսերը հոգալու համար, ինչպէս շէնքի վարձք, գոյքեր, ու պաշտօնեաներու շաբաթական վարձատրութիւն։ Տարեկան երկու դրամահաւաքներ կը կազմակերպուին, ինչպէս նաեւ նուիրատութիւններ և ուսումնաթոշակներ կ՚ընդունուին գաղութի անդամներէն և բարերարներէն։

Վարժարանի Տարածքը

Տարածքը կը պատկանի TDSB-ին: Դպրոցի հասցէն՝ Forest Manor Public School, 25 Forest Manor Road, Toronto, ON, M2J 1M4
0
ամեայ պատմութիւն
0
ուսանող
0 +
Շրջանաւարտ

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ և ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Նամակագրութիւն – sc@armenianschool.ca

Դոկտ. Արփի Փանոսեան Մըթարթ

Տնօրէն

Արա Տէր Յարութիւնեան

Փոխ Տնօրէն

Պէթթի Փանոսեան

Գործակից Տնօրէն

Կառնի Գաֆէսեան

Տնօրէնութեան Օգնական

Արմինէ Պոյաճեան

Գանձապահ

Հայկ Նար

Գործակից Գանձապահ

Արփի Սարմազեան

Մանկավարժութիւն

Էլինա Սինանեան

Վարչական Օգնական

Քրիստինե Խանչարյան

Տոմարապահ

Մարի Տարագճեան

Ծնողաց Յանձնախումբ

Մոսիկ Մինասեան

Ընկերային Հաղորդում և Տարեգիրք

ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Արմինե Զիրաքյան և Մոսիկ Մինասեան, Երկրորդական 1
Արտա Տէր Յակոբեան և Րուզանա Գրիգորյան, Երկրորդական 2
Աննա Մովսիսյան, Ութերորդ
Գայանե Իսպիրյան, Անի 8
Վանտա Գաֆէսեան, Եօթներորդ
Արմինե Զիլֆուղարյան, Անի 6-7
Պէթթի Փանոսեան, Հինգերորդ-Վեցերորդ
Անժելա Հարությունյան, Անի 5
Լուսին Մանկասարեան, Չորրորդ
Աննա Տոնոյան, Անի 4
Մարիա Փանոսեան Ապէճեան, Երրորդ
Թուրվանդա Հակոբյան, Անի 3
Իրմա Կէօքճեան, Երկրորդ
Արմինե Հովհաննիսյան, Անի 2
Լենա Թորոսեան, Առաջին
Թամարա Շահվերդյան, Անի 1
Սօսի Պարունեան, Մանկապարտէզ
Ջուլիետա Խաչատրյան, Անի Մանկապարտեզ

ԴԱՍԱՒԱՆԴՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ծրագիրը մշակուած է հայ մանկավարժներու կողմէ։ Դաստիարակները շարունակաբար կը կատարելագործեն ուսուցման նիւթերն ու մեթոտները, կը կիրարկեն փոխազդեցիկ interactive, աշխատակցական collaborative, և ծրագրահիմն project-based ձեւերը։

ԴԱՍԱՒԱՆԴՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ծրագիրը մշակուած է հայ մանկավարժներու կողմէ։ Դաստիարակները շարունակաբար կը կատարելագործեն ուսուցման նիւթերն ու մեթոտները, կը կիրարկեն փոխազդեցիկ interactive, աշխատակցական collaborative, և ծրագրահիմն project-based ձեւերը։ Դասարանական ուսուցումը կը կեդրոնանայ հայերէն բանաւոր եւ գրաւոր խօսակցութեան, կարդալու, եւ հասկնալու զարգացման վրայ։ Աշակերտները կը սորվին հայոց լեզուն, պատմութիւնը, աշխարհագրութիւնը, մշակոյթը, երաժշտութիւնը, եւ կրօնը։ Արտադասարանային ծրագիրը կը ներառէ ճատրակի խմբակ, արուեստի պահեր (գծագրութիւն, թատրոն ու պար), որ տեղի կ՚ունենան ամէն շաբաթ ժամը 13։30-էն 14։30։

9:30 - 1:30

Ընդհանուր Դասերը (Լեզու, ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ, եւ երգ) կը սկսին 14 Սեպտեմբեր 2019-ին, ժամը 9։30-էն 1։30 և կը դադրին 13 Յունիս 2020-ին։

A

ԼԵԶՈՒ

Հայուն ինքնութեան հիմքը իր մայրենի լեզուն է։ Հայերէն լեզուի ծրագիրը կ՛իրականանայ, օգտագործելով «ուսուցման հաղորդակցական մօտեցում»ի մեթոտը, հիմնական նպատակ ունենալով զարգացնել աշակերտներուն բանաւոր կարողութիւնները եւ հայերէնի գրագիտութիւնը, ներշնչելով որ սիրեն Մայրենի լեզուն։ Ուսուցիչ, աշակերտ եւ ծնողք փոխ գործակցութիւնը առիթ կը ստեղծէ, որ անոնք կարողանան հաղորդակցիլ իրարու հետ օգտագործելով Հայերէնը։
Eternity - Copy (3)

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ

Նպատակն է աշակերտներուն մէջ հպարտութեան զգացում սերմանել հայկական ամէն ինչի նկատմամբ։ Սորվելով Հայոց Պատմութիւնն ու հայկական մշակոյթը, հայ աշակերտին մէջ աւելի կ՚ամրանայ հայկական ինքնութիւնը։ Ուսուցման փոխազդեցիկ interactive մեթոտի միջոցաւ (ինչպէս թատրոնն ու պատմութիւն պատմելը), ուսուցիչները կը յաջողին աշակերտը ներգրաւել, որ անոնք հայոց պատմութեան կողքին սորվին նաեւ սեփական ընտանիքներու պատմութիւնը։

9:30 - 1:30

Ընդհանուր Դասերը (Լեզու, ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ, եւ երգ) կը սկսին 14 Սեպտեմբեր 2019-ին, ժամը 9։30-էն 1։30 և կը դադրին 13 Յունիս 2020-ին։

A

ԼԵԶՈՒ

Հայուն ինքնութեան հիմքը իր մայրենի լեզուն է։ Հայերէն լեզուի ծրագիրը կ՛իրականանայ, օգտագործելով «ուսուցման հաղորդակցական մօտեցում»ի մեթոտը, հիմնական նպատակ ունենալով զարգացնել աշակերտներուն բանաւոր կարողութիւնները եւ հայերէնի գրագիտութիւնը, ներշնչելով որ սիրեն Մայրենի լեզուն։ Ուսուցիչ, աշակերտ եւ ծնողք փոխ գործակցութիւնը առիթ կը ստեղծէ, որ անոնք կարողանան հաղորդակցիլ իրարու հետ օգտագործելով Հայերէնը։
Eternity - Copy (3)

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ

Նպատակն է աշակերտներուն մէջ հպարտութեան զգացում սերմանել հայկական ամէն ինչի նկատմամբ։ Սորվելով Հայոց Պատմութիւնն ու հայկական մշակոյթը, հայ աշակերտին մէջ աւելի կ՚ամրանայ հայկական ինքնութիւնը։ Ուսուցման փոխազդեցիկ interactive մեթոտի միջոցաւ (ինչպէս թատրոնն ու պատմութիւն պատմելը), ուսուցիչները կը յաջողին աշակերտը ներգրաւել, որ անոնք հայոց պատմութեան կողքին սորվին նաեւ սեփական ընտանիքներու պատմութիւնը։
Music

ԵՐԳ

Երաժշտութիւնը մարդու սիրտը ուրախ կը պահէ, հոգին կը ներշնչէ, միտքը կը մարզէ և կը հանդարտեցնէ։ Հայերէն երգեր սորվիլը եւ դպրոցի երգչախումբին մաս կազմելը պարտադիր է բոլոր աշակերտներուն համար։ Երաժշտութիւնը մէկ մասն է հայկական մշակոյթն ու արուեստը դասաւանդելու մեր ջանքերուն։ Դպրոցէն ներս, Երաժշտութեան պահը իրար մօտ կը բերէ մեծն ու փոքրը, Արեւելահայերէն ու Արեւմտահայերէն խօսողը, ուսուցիչն ու աշակերտը։ «Ու, քանի կա հողը հայոց, պիտի հնչի երգը քո Որպես գարնան հրեղեն կանչ, մեր ե՛րգ-երգո՜ց Կոմիտաս։» - Սարմեն

1:30 - 2:30

Արտադասարանային խմբակները (ճատրակ, պար/թատրոն, գծագրութիւն, եւ մարզանք) կը սկսին 2 Նոյեմբեր 2019-ին, ժամը 1։30-էն 2։30 և կը դադրին 23 Մայիս 2020-ին։

ArmenianDancers

ՊԱՐ/ԹԱՏՐՈՆ

Պարը եւ թատրոնը մաս կը կազմեն կրթական ծրագրին, որուն ընթացքին աշակերտը առիթ կ՚ունենայ նոյն նախասիրութիւնը ունեցող ուրիշ աշակերտներու հետ հայերէնով հաղորդակցելու։ Պարի ու թատրոնի ընդմէջէն աշակերտները բանաւոր արտայայտութեան կողքին կը զարգացնեն նաեւ ոչ բանաւոր հաղորդակցութիւնը, նաեւ առիթ կ՛ունենան զարգացնելու իրենց ստեղծագործ միտքը։ Առաւել եւս, յաղթահարելով վախը, անոնք կը սորվին հանրութեան դիմաց խօսք առնելու (բանախօսութեան) արուեստը:
Chess

ՇԱԽՄԱՏ/ՃԱՏՐԱԿ

Ճատրակը կը զարգացնէ աշակերտներուն տրամաբանութիւնն ու վերլուծելու կարողութիւնը, ինչպէս նաեւ կ՚ընդլայնէ անոնց սորվելու կարողութիւնը։ Անոնք կը վարժուին կեդրոնացած աշխատիլ, ըլլալ համբերատար, քաղաքավար, պատասխանատու, խնդիրները լուծել հանդարտութեամբ, ըլլալ ինքնավստահ, ստանձնել լաւ կամ վատ որոշումներու հետեւանքները, ըլլալ նպատակաուղղուած եւ ջանք թափել այդ նպատակին հասնելու համար։
Drawing

ԳԾԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Աշակերտը կը սորվի այն ժամանակ, երբ ունի հետաքրրութիւն եւ աշխուժ ներգրաւուածութիւն որեւէ բանի նկատմամբ։ Արուեստի դասերը կ՚ընդլայնեն աշակերտին երեւակայութիւնը, առիթ տալով անոր համագործակացելու նոյն հետաքրքրութիւնը ունեցող ընկերոջը հետ։ Աշակերտին առիթ կը տրուի մօտէն ծանօթանալու հայկական արուեստին եւ զարգացնելու սեփական արտայայտութեան ոճը։ Գծագրութեան ընդմէջէն ան կը սորվի տեսնել ու հասկնալ աշխարհը եւ իմաստաւորել միջավայրը։
Ball

ՄԱՐԶԱՆՔ

Այս ծրագիրը կազմուած է աշակերտներուն նախասիրութիւններուն հիման վրայ։ Աշակերտներուն առիթ տրուած է զբաղիլ տարբեր տեսակի կազմակերպուած մարզանքներով, որոնց ընթացքին անոնք կը սորվին տրուած ցուցմունքներուն-ուղղութիւններուն հետեւիլ, մրցակցիլ արդարօրէն, զօրացնել մկանները, զարգացնել դիմացկունութիւնը, նոր ընկերներ գտնել եւ անշուշտ արտայայտուիլ հայերէնով։
X