Anaphylactic Reactions Protocol

ՆՇՈՒՄ

ԸՆԿՈՅԶ, ԳԵՏՆԱՆՈՒՇ, ՔՆՋՈՒԹ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՄԹԵՐՔՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԷՊ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանէն ներս արգիլուած է աշակերտներուն հետ ուղարկել allergy յառաջացնող ամէն տեսակի ուտելիք, ինչպէս՝ ընկոյզ/պիստակ/գետնանուշ/քնջութի սերմեր։ Կը խնդրենք ձեր զաւակին հետ դպրոց ղրկէք այնպիսի կերակուր, որ չի պարունակեր վերոյիշեալ մթերքները.- պիստակեղէն, ընկոյզ, շուշմայ-սըմսոմ եւ կամ այս նիւթերու իւղերով պատրաստուած որեւէ ուտելիք ինչպէս՝ peanut butter, nutella, մէնէիշ, հումմոս, թահինով հաց եւլն.։ Տարբեր տեսակի ուտելիքներու պարագային, ինչպէս cookies, cereals, crackers, breakfast bars, կը խնդրենք, որ իրենց իսկական փաթեթաւորուած թուղթերով ուղարկէք, որոնց վրայ գրուած ըլլայ «No Peanuts»), որպէսզի ուսուցիչը կարդայ եւ ստուգէ անոնց բաղադրութիւնը։

Եթէ ձեր զաւակը allergy կամ որեւէ բժշկական այլ պարագայ ունի, կը խնդրուի նախօրօք տեղեակ պահել անոր պատասխանատու ուսուցիչն ու վարժարանի տնօրէնութիւնը, որպէսզի պէտք եղած առողջապահական միջոցները ձեռք առնուին։

Եթէ ձեր զաւակը կարիքը ունի Epi-Pen-ի, կը խնդրուի այդ մէկը դպրոց ղրկել իր հետ։ Հաճեցէք ամբոցջացնել Anaphylaxis Emergency Plan-ի հարցարանը ու ձեր զաւակի նկարին հետ միասին ղրկել տնօրէնութեան։

Ձեր գիտակից համագործակցութեամբ մեր վարժարանէն ներս կ՚ապահովենք առողջ ու ապահով միջավայր մը, որուն համար կը յայտնենք մեր շնորհակալութիւնը։

Տնօրէնութիւն

//
X