Anaphylactic Reactions Protocol

ՆՇՈՒՄ

ԸՆԿՈՅԶ, ԳԵՏՆԱՆՈՒՇ, ՔՆՋՈՒԹ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՄԹԵՐՔՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԷՊ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանէն ներս արգիլուած է աշակերտներուն հետ ուղարկել allergy յառաջացնող ամէն տեսակի ուտելիք, ինչպէս՝ ընկոյզ/պիստակ/գետնանուշ/քնջութի սերմեր։ Կը խնդրենք ձեր զաւակին հետ դպրոց ղրկէք այնպիսի կերակուր, որ չի պարունակեր վերոյիշեալ մթերքները.- պիստակեղէն, ընկոյզ, շուշմայ-սըմսոմ եւ կամ այս նիւթերու իւղերով պատրաստուած որեւէ ուտելիք ինչպէս՝ peanut butter, nutella, մէնէիշ, հումմոս, թահինով հաց եւլն.։ Տարբեր տեսակի ուտելիքներու պարագային, ինչպէս cookies, cereals, crackers, breakfast bars, կը խնդրենք, որ իրենց իսկական փաթեթաւորուած թուղթերով ուղարկէք, որոնց վրայ գրուած ըլլայ «No Peanuts»), որպէսզի ուսուցիչը կարդայ եւ ստուգէ անոնց բաղադրութիւնը։

Եթէ ձեր զաւակը allergy կամ որեւէ բժշկական այլ պարագայ ունի, կը խնդրուի նախօրօք տեղեակ պահել անոր պատասխանատու ուսուցիչն ու վարժարանի տնօրէնութիւնը, որպէսզի պէտք եղած առողջապահական միջոցները ձեռք առնուին։

Եթէ ձեր զաւակը կարիքը ունի Epi-Pen-ի, կը խնդրուի այդ մէկը դպրոց ղրկել իր հետ։ Հաճեցէք ամբոցջացնել Anaphylaxis Emergency Plan-ի հարցարանը ու ձեր զաւակի նկարին հետ միասին ղրկել տնօրէնութեան։

Ձեր գիտակից համագործակցութեամբ մեր վարժարանէն ներս կ՚ապահովենք առողջ ու ապահով միջավայր մը, որուն համար կը յայտնենք մեր շնորհակալութիւնը։

Տնօրէնութիւն

//

Սիրելիներ,

Ուրախութեամբ և հպարտօրէն կը ներկայացնենք շաբաթօրեայ վարժարանի 2019-2020 տարեգիրքը։ Առցանց դիտեցէք մեր աշակերտներուն սքանչելի գործերը։ Հազար շնորհակալութիւն կը յայտնենք Պր Մոսի Մինասեանին տարեգիրքի թեմայի յղացման և դասաւորման համար։ Վարձքերնիդ կատար սիրելի շաբաթօրեայի անձնակացմ և աշակերտներ։

Dear Parents,

We are very happy to announce that Saturday School’s 2019-2020 yearbook has been published online. We express great appreciation for the hard work that Mosi Minassian has put into designing, preparing, and publishing a beautiful artwork. The 76 beautiful pages are full of exceptional works of our talented students. You could view this year’s yearbook below. Happy Summer days!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X