may, 2020

30may10:30 am1:30 pmԱ-Ը դասարաններու Երգահանդէս, Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Արթինեան Սրահ, 10:30-12:00 և խորոված 12:00-1:3010:30 am - 1:30 pm «Բարեւ» Գանատահայ Համայնքի Ծառայութիւններու Կեդրոն

Time

(Saturday) 10:30 am - 1:30 pm

Location

«Բարեւ» Գանատահայ Համայնքի Ծառայութիւններու Կեդրոն

920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5

Organizer

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարան(416) 431-3001 | info@armenianschool.ca 920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5

«Բարեւ» Գանատահայ Համայնքի Ծառայութիւններու Կեդրոն920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5

2021 Summer School registrations are open for students 4 to 14 years old.

Classes will run online only, Monday-Friday from July 5-30. Please register your children at www.ileprograms.ca as soon as possible to allow us to prepare the summer program according to the needs and number of students. Each day, students will have live face-to-face interactive lessons with their instructor for approximately 30 minutes. The rest of the 2 hours will be in the form of independent learning.  Please note that a minimum of 23 students is required to open a language class.

Registration closes on June 30, 2021. Feel free to contact the TDSB e-registration at ile_eReg@tdsb.on.ca or the email listed on the application login page if you have any registration related questions.

2021 TDSB Armenian Language Summer Program

When: July 5 to 30, 2021 (Monday to Friday) 
Who: Junior Kindergarten to Grade 8 students (as of Sept 2020) 
Cost: Free 
Where: Online learning only 
Time: 9:00am to 11:30am 
Registration: Online registration is open now and ends on June 30 (no registrations will be allowed after this date).  Register at https://ereg.tdsb.on.ca/public/ilelogin.aspx
Frequently Asked QuestionsClick Here for the FAQ!
 
 
2021/2022 Credit Course Level 1 and Level 2 registrations are open at www.creditprograms.ca
X