Կատարել նուիրատութիւն

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ վարժարանը իրագործելու համար տարեկան իր ծրագիրն ու նպատակները, կարիքը ունի ծնողներու, մեծ հայրերու - մեծ մայրերու, շրջանաւարտներու եւ բարեկամներու, դպրոցի անձնակազմի եւ թորոնթոհայ համայնքի նիւթական աջակցութեան, որ պիտի նպաստէ դպրոցի տարեկան ֆինանսաւորման (budget), կրթական ծրագրի մշակման եւ կատարելագործման, նկատի ունենալով որ դպրոցի տարեկան կրթաթոշակներէն գոյացած գումարը բաւարար չէ իւրաքանչիւր աշակերտի ուսման արժէքը ծածկելու։ Բոլոր նուիրատուութիւններուն համար կը ստանաք հարկային նուազեցման ստացագիր (Tax Deductible Receipt)։

$
Ընտրել նուիրատւութեան ձեւը
Personal Info

Billing Details

Donation Total: $25.00

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

LogoEventon1000px

Շնորհակալ ենք բոլոր անոնց, որոնք մեզի ուղարկած են նախնական արձանագրութիւնները։

★Եթէ նոյնիսկ Ձեր զաւակը պիտի չմասնակցի այս կիսամիային, կը խնդրենք անպայման արձանագրել հիմա, որպէսզի տեղ ապահովուի և նախարարութենէն օժանդակութիւն ստանանք։ Առանձին դասարաններ չեն բացուիր եթէ դասարանի մը աշակերտներու թիւը 23-էն վար է։

Անվճար են առցանց դասընթացքներ։

Դէմ առ դէմ դասաւանդութիւնը տեղի պիտի ունենայ շաբաթը անգամ մը, 30-40 վայրկեան, որուն պիտի յաջորդէ աշակերտին կողմէ կատարուելիք առանձին աշխատանք, ինչպէս նաեւ ուսուցիչին հետ հաղորդակցութիւններ՝ Google Classroom-ի և Ե-նամակի միջոցաւ։ Ուսուցիչները Ձեզ տեղեակ պիտի պահեն դասընթացքներու մանրամասնութիւնները:

Շաբաթօրեայի թուականները.— Հոկտեմբեր 3, 17, 24, 31, Նոյեմբեր 7, 14, 21, 28, Դեկտեմբեր 5, 12, 19

– Ձեր Յաջորդ քայլը պիտի ըլլայ TDSB-ի միջոցաւ առցանց արձանագրութիւնները, որոնք տեղի պիտի ունենան 12 Սեպտեմբերէն մինչեւ 26 Սեպտեմբեր 2020։ Այցելեցէք https://ereg.tdsb.on.ca/public/ilelogin.aspx

ու ամբողջացուցէք պահանջուածը, որպէսզի յետագային ստանաք մասնայատուկ աշակերտի ելեկտրոնական կապ մը Google Classroom-ի գործածութեան համար։

Արձանագրութեան համար նախընտրելի է, որ օգտագործէք Firefox կամ Microsoft Edge/ Internet Explorer, քանի որ հաճախ Google Chrome-ը դժուարութիւն կը ներկայացնէ։ Որեւէ դժուարութեան պարագային կրնաք հեռաձայնել անոնց գրասենեակը, օգնութիւն ստանալու խնդրանքով։

Արձանագրութիւնը ամբողջական չի նկատուիր եթէ չէք նշած աշակերտին OEN թիւը, որ կրնաք գտնել անոր ամենօրեայ դպրոցի վիճակացոյցին մէջ։ Եթէ ձեր երեխաները կը յաճախեն սեփական դպրոց եւ չունին OEN թիւ, կը խնդրենք մեզի տեղեակ պահէք նախօրօք։

Երկրորդական դասարաններու (credit courses) արձանագրութեան համար, յաջորդ շաբաթ Տիկին Արմինէ Զիրաքեանէն պիտի ստանաք յատուկ յղում մը/link.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X