Կատարել նուիրատութիւն

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ վարժարանը իրագործելու համար տարեկան իր ծրագիրն ու նպատակները, կարիքը ունի ծնողներու, մեծ հայրերու - մեծ մայրերու, շրջանաւարտներու եւ բարեկամներու, դպրոցի անձնակազմի եւ թորոնթոհայ համայնքի նիւթական աջակցութեան, որ պիտի նպաստէ դպրոցի տարեկան ֆինանսաւորման (budget), կրթական ծրագրի մշակման եւ կատարելագործման, նկատի ունենալով որ դպրոցի տարեկան կրթաթոշակներէն գոյացած գումարը բաւարար չէ իւրաքանչիւր աշակերտի ուսման արժէքը ծածկելու։ Բոլոր նուիրատուութիւններուն համար կը ստանաք հարկային նուազեցման ստացագիր (Tax Deductible Receipt)։

$
Ընտրել նուիրատւութեան ձեւը
Personal Info

Billing Details

Donation Total: $25.00

Logo_Slider_77px

Happy and Blessed New Year!

Շնորհաւոր Նոր Տարի և Ս. Ծնունդ։

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ,
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի,
Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս։

X