Կատարել նուիրատութիւն

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ վարժարանը իրագործելու համար տարեկան իր ծրագիրն ու նպատակները, կարիքը ունի ծնողներու, մեծ հայրերու - մեծ մայրերու, շրջանաւարտներու եւ բարեկամներու, դպրոցի անձնակազմի եւ թորոնթոհայ համայնքի նիւթական աջակցութեան, որ պիտի նպաստէ դպրոցի տարեկան ֆինանսաւորման (budget), կրթական ծրագրի մշակման եւ կատարելագործման, նկատի ունենալով որ դպրոցի տարեկան կրթաթոշակներէն գոյացած գումարը բաւարար չէ իւրաքանչիւր աշակերտի ուսման արժէքը ծածկելու։ Բոլոր նուիրատուութիւններուն համար կը ստանաք հարկային նուազեցման ստացագիր (Tax Deductible Receipt)։

$
Ընտրել նուիրատւութեան ձեւը
Personal Info

Billing Details

Donation Total: $50.00

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

X