Ճամբորդութիւն դէպի Հայաստան

8-րդ դասարանի աշակերտները առաջին անգամ առիթը ունեցան Հայաստան ճամբորդելու 1998-ին։ Արժանապատիւ Տէր Զարեհ Աւագ Քահանայ Զագարեանի եւ դպրոցի հոգաբարձութեան քաջալերանքով դասաւորուեցաւ ծրագիրը։ Այս յատուկ նախաձեռնութեան նպատակն է աշակերտներուն մօտ զօրացնել հայկական ինքնութիւնը, ծանօթացնել զիրենք հայրենիքին, քաջալերել իրենց որ շարունակեն սորվիլ հայերէն ու առիթը տալ կապեր ստեղծելու հայաստանաբնակ հայերու հետ։

Աշակերտները կ՚այցելեն Հայաստանի գեղեցիկ տեսարժան վայրերը, պատմական վանքերը, թանգարանները, ինչպէս նաեւ կը մասնակցին աշխատանիստներու, եւ կ՚այցելեն դպրոցներ ու կրթական հաստատութիւններ, գործընկերներու հետ կապեր ստեղծելու նպատակով։

Այս կրթական ու դաստիարակչական ծրագիրը կը կազմապերպուի 8-րդ դասարանի աշակերտներուն համար, Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանը աւարտելու առ ի գնահատանք։ Ճամբորդութիւնը իւրայատուկ առիթ է աշակերտներուն, նշել շրջանաւարտութիւնը իրենց ընկերներուն հետ ու ծանօթանալ Հայրենիքի հարուստ մշակոյթին ու սորվիլ հայկական ժառանգութեան մասին հայկական հողին վրայ։

Ճամբորդութեան սակը կը ներառէ թռիչքի տոմսը երթ ու դարձ, օդակայանէն դէպի հիւրանոց փոխադրամիջոցը, 12-էն 14 օրուան կեցութիւնը, նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք, ճամբորդութեան բոլոր փոխադրութիւններուն ծախսը, տեսարժան ու պատմական վայրերու մուտքի ծախսերը, ճամբորդութեան բժշկական ապահովագրութիւնը, 24 ժամ հսկողութիւն, բոլոր աշխատանիստները, տուրքերն ու ծախսերը։

Ճամբորդութեան սակը չի ներառեր անձնական ծախսերն ու գոյքերու վնասներու ծախսերը։ Ըստ մասնակցողներուն թիւին, Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ Մեսրոպ Շաբաթօրեայ հայկական դպրոցի ուսուցիչներէն երկուքը կամ երեքը կը մասնակցին ճամբորդութեան որպէս հսկիչ։ Անոնք կը ճամբորդեն աշակերտներուն հետ եւ ներկայ են հոն իրենց հետ միշտ։

Կարելի է արձանագրուիլ այցելելով http://armenianschool.ca ու լեցնել ճամբորդութեան կանխավճարման օրինակը (Armenia Trip Deposit Form) մինչեւ Նոյեմբեր 25։ Բոլոր վճարումները կարելի է կատարել կանխիկ կամ Debit Card-ով։

Արձանագրուելու ժամկէտը Նոյեմբերի 25-ն է, որմէ ետք, անձնակազմը կը սկսի ծրագիրներու դասաւորման: Հետեւաբար, հնարաւոր չէ ուշ արձանագրութիւնը:

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանի կազմակերպած կրթական ծրագիրը մշակուած է յատուկ աշակերտներուն համար, ուր անոնք կ՚ապրին անմոռանալի յիշատակներ ու կը ծանօթանան իրենց արմատներուն։ Անոնց կը տրամադրուի տեւական հսկողութիւն եւ ապահով միջավայր։ Եթէ ծնողները նոյն ժամանակաշրջանին պիտի ճամբորդեն Հայաստան, պարտին իրենց սեփական պտոյտի ծրագիրը ունենալ, անկախ դպրոցի պտոյտի ծրագրէն։

Ճամբորդութեան մասնակցութեան սակն է $3500։ Այս գումարը կրնայ պակսիլ, ըստ ծնողներու կազմակերպած դրամահաւաքին։ Այդ դրամահաւաքէն հաւաքուած գումարը կը բաժնուի ճամբորդութեան մասնակցողներուն թիւին վրայ։

Տարուան ընթացքին դպրոցին մէջ կը կազմակերպուին զանազան դրամահաւաքներ։ Ճամբորդութեան մասնակցողներու ծնողները կրնան օգնել այդ դրամահաւաքներուն կազմակերպման աշխատանքին։ Դպրոցին ու ծնողներուն համագործակցութեամբ կարելի է աւելի դրամ հաւաքել, որուն մեծ մասը կը յատկացուի ճամբորդութեան ծախսերուն։

Դրամահաւաքներուն մասին մանրամասնութիւնները կը փոխանցուին ծնողներուն Նոյեմբեր ամսուան ընթացքին։

Առաջին $750 պէտք է վճարել մինչեւ Նոյեմբեր 25։ Սակին առաջին բաժինը վճարելով մասնակցողը կ՚ապահովէ իր տեղը ճամբորդութեան ծրագրին։ Երկրորդ $750 գումարը պէտք է վճարել մինչեւ Յունուար 30։ Դրամահաւաքներուն հաւաքուած գումարը յստականալէն ետք, պէտք է մնացեալ գումարը վճարել մինչեւ Ապրիլ 30։

Եթէ վճարում կատարելը կ՚ուշանայ առանց բացատրութիւն տալու, աշակերտը կը կորսնցնէ ճամբորդութեան մասնակցելու իր առիթը։ Բոլոր վճարումները պէտք է կատարել ճիշդ ժամանակին, որպէսի թռիչքի և պանդոկի տեղերը ապահովուին։

Ճամբորդութեան սակը կը ներառէ ճաբորդութեան բժշկական ապահովագրութիւն, որ կարելի է գործածել ոեւէ բժշկական արտակարգ պարագայի, կամ պայուսակ մը կորսնցնելու պարագային եւ կամ ճամբորդութեան ընդհատումի պարագային։

Ճամբորդութիւնը տեղի կ՚ունենայ Յուլիս ամսուան առաջին շաբաթը։

Երբ կը յստականայ ճամբորդութեան մասնակցողներուն թիւը, թռիչքի ընկերութիւններուն եւ հիւրանոցներուն հետ կապ կը պահենք տեղ ապահովելու համար։ Վերջնական դասաւորումները ըլլալէ ետք, թռիչքին օրն ու ժամը կը փոխանցուի ձեզի։

Բոլոր ճամբորդողները պարտին ունենալ Գանատական անցագիր (passport)։ Գանատական անցագրի դիմումները կարելի է գտնել www.ppt.gc.ca կայքէջէն։

Անցագիրները պէտք է ըլլան ի զօրու ու անոնց աւարտի ժամկէտը պէտք է ըլլայ ճամբորդութեան վերադարձի թուականէն նուազագոյնը 6 ամիս աւելի։

Իւրաքանչիւր ճամբորդող ինք պէտք է ապահովէ ճամբորդութեան պէտք եղած փաստաթուղթերը։

Դպրոցի կանոնագիրը, ճամբորդութեան հրամանի դիմումները ու մնացած փաստաթուղթերը կարելի է գտնել http://armenianschool.ca կայքէջին վրայ։ Բոլոր փաստաթուղթերը, Ճամբորդողներուն ու իրենց ծնողներուն կողմէ ստորագրուած ու ամբողջացած, պէտք է յանձնել մինչեւ 30 Ապրիլ, վճարումներուն հետ միասին։

Կ՚առաջարկենք, որ ձեր անցագիրներէն 2 օրինակ պատճենահանէք, մէկը ձգէք տունը՝ ծնողներուն մօտ, իսկ միւսը՝ ճամբորդողի պայուսակին մէջ։ Երբ աշակերտները հասնին Հայաստան, պատասխանատուները պիտի հաւաքեն անցագիրները ու յանձնեն հիւրանոցի քարտուղարութեան։ Անցագիրները կը վերադարձուին ճամբորդութեան վերջին օրը։

Երբ կը ճամբորդէք Գանատայէն դուրս, ճամբորդութեան փաստաթուղթին եւ անցագրին վրայ պէտք է ըլլայ նոյն անունը ճշգրտօրէն։

Ճամբորդութեան փաստաթուղթերը (թռիչքի ելեկտրոնական տոմսն ու այլ փաստաթուղթեր) պատրաստ կ՚ըլլան ճամբորդութենէն 4 շաբաթ առաջ։ Բոլոր վճարումները պէտք է ամբողջացած ըլլան նախքան թռիչքի տոմսը ապահովելը։

Հակառակ անոր որ, ոչ մէկ պարտադիր պատուաստ կայ Հայաստան այցելողներուն համար, սակայն լաւ կ՚ըլլայ եթէ ճամբորդը իր ընտանեկան բժիշկին կարծիքը հարցընէ։ Գանատական կառավարութիւնը ընդհանրապէս պատուաստներու համար առաջարկներ կ՚ունենայ իր կայքէջին վրայ www.voyage.gc.ca

Կ՚առաջարկենք այցելել ձեր ընտանեկան բժիշկին, ճամբորդութենէն քանի մը ամիս առաջ։

Ճամբորդութեան ընթացքին պէտք է ունենաս պայուսակ մը, որուն մէջ կրնաս դնել կարեւոր փաստաթուղթեր, ինչպէս անցագիր, թռիչքի տոմս, ապահովագրական թուղթ insurance card, հագուստ, զբաղումի գիրք, խաչբառ, նօթագրելու տետրակ։ Յիշենք թէ 100 ml-էն աւելի հեղուկ արգիլուած է։ Այցելեցէք http://armenianschool.ca աւելի մանրամասնութիւններ ստանալու համար։

Ճամբորդողները պէտք է գիտնան, թէ իրենք իրաւունք ունին ունենալու միայն մէկ պայուսակ (suitcase) 20-25 kg։ Եթէ պայուսակին կշիռքը աւելի է, իւրաքանչիւր ճամբորդ ինք պատասխանատու է վճարելու այդ աւելորդ կշիռքին դրամը։

Բոլոր անոնք, որոնք կամքէ անկախ պատճառներով, պիտի չկրնան մասնակցիլ պէտք է գրաւոր ներկայացնեն այդ մէկը դպրոցի քարտուղարութեան։ $750 առաջին վճարումի գումարը կարելի չէ վերադարձնել։

GRADE 8 PILGRIMAGE TO ARMENIA DEPOSIT FORM

Please note: As soon as the travelling teachers have been identified and confirmed, we will notify you.

As an educational program, an official tax-deductible receipt will be issued to you in August for the portion of the travel cost paid directly by the student/parent, excluding the portion of the raised funds amount.

Please return the completed form with your initial non-refundable deposit of $750.00 and a copy of the student’s current passport to the School’s office, no later than November 25th.

Click or drag a file to this area to upload.
//
//

2021 Summer School registrations are open for students 4 to 14 years old.

Classes will run online only, Monday-Friday from July 5-30. Please register your children at www.ileprograms.ca as soon as possible to allow us to prepare the summer program according to the needs and number of students. Each day, students will have live face-to-face interactive lessons with their instructor for approximately 30 minutes. The rest of the 2 hours will be in the form of independent learning.  Please note that a minimum of 23 students is required to open a language class.

Registration closes on June 30, 2021. Feel free to contact the TDSB e-registration at ile_eReg@tdsb.on.ca or the email listed on the application login page if you have any registration related questions.

2021 TDSB Armenian Language Summer Program

When: July 5 to 30, 2021 (Monday to Friday) 
Who: Junior Kindergarten to Grade 8 students (as of Sept 2020) 
Cost: Free 
Where: Online learning only 
Time: 9:00am to 11:30am 
Registration: Online registration is open now and ends on June 30 (no registrations will be allowed after this date).  Register at https://ereg.tdsb.on.ca/public/ilelogin.aspx
Frequently Asked QuestionsClick Here for the FAQ!
 
 
2021/2022 Credit Course Level 1 and Level 2 registrations are open at www.creditprograms.ca
X