Արձանագրութեան դիմումագիր

ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐԸ

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Ս․ Սահակ եւ Ս․ Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանին առաքելութիւնն է ստեղծել այն միջավայրը, ուր աշակերտները Հայոց լեզուն սորվելով կ՛ամրապնդեն իրենց կապը հայկական ժառանգութեան հետ՝ ուսումնասիրելով մշակոյթը, հայոց պատմութիւնը, արուեստը, գրականութիւնն, ու երաժշտութիւնը։

ԱԿՆԿԱԼԻՔՆԵՐԸ

Ս․ Սահակ եւ Ս․ Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանը իր հայագիտական ծրագիրով կը սատարէ Հայ հաւատքի, լեզուի եւ մշակոյթի պահպանման եւ կը պատրաստէ համայնքի ապագայ ղեկավարներ, որոնք հպարտ իրենց հայկական ժառանգութեամբ, հայ համայնքի լայն շրջանակներէն ներս կը կատարեն մեծ ներդրումներ։

ՎԱՐՔԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐԸ

1-Աշակերտները պէտք է յարգեն ուսուցիչները/դպրոցի անձնակազմը եւ ենթարկուին կանոններուն ու կանոնագրին։

2-Աշակերտները պէտք է յարգեն իրենց ընկերները եւ լաւ վերաբերին անոնց հետ։

3-Աշակերտները պէտք է պահպանեն իրենց սեփական եւ դպրոցի գոյքերը։

 Ա-Աշակերտները դպրոցէն ներս պէտք է հագուին համապատասխան կօշիկներ։

 Բ-Աշակերտները պէտք մնան միայն իրենց յատկացուած տարածքին մէջ։

 Գ-Աշակերտները պէտք չէ օգտագործեն Forest Manor դպրոցի գոյքերը*։

Ծնողներու աջակցութիւնը շատ կարեւոր եւ գնահատելի է դպրոցի վարք ու բարքի կանոնագիրը կիրառելու, օգտագործելու հարցով։ Ս․ Սահակ եւ Ս․ Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանի վարչակազմն ու աշխատակազմը կը խրախուսեն ծնողներու եռանդուն ներգրաւուածութիւնը իրենց զաւակներու կրթութեան հարցով։ Մենք կը խրախուսենք ծնողներու աշխուժ աջակցութիւնը, քանի որ անոնց ազդեցութիւնը վճռորոշ դեր ունի աշակերտներու յաջողութեան մէջ։ Մենք կայքէջին մէջ կը ներկայացնենք խորհուրդներ, թէ ինչպէ՞ս կարելի է օգնել փոքրիկներուն կատարելու համար իրենց տնային պարտականութիւնները-homeworks։

*Ծնողները պատասխանատու են աշակերտներու կողմէ կատարուած գոյքային վնասի համար։

ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ

Աշակերտները պէտք է ունենան դպրոցի համազգեստը (կարելի է գնել դպրոցէն $25)։

– Կապոյտ շապիկ (դպրոցի logo-ով)

– Գոց գոյն տաբատ և կօշիկ

★Անձրևոտ և ձիւնոտ եղանակին, երեխաները անպայման պէտք է հագնին դպրոցի ներսի կօշիկներ-indoor shoes։ Դասարաններուն եւ մարզասրահին մէջ թաց կօշիկներով մտնելը բացարձակապէս արգիլուած է:

ԴՊՐՈՑ ՅԱՃԱԽԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Ճշդապահ ձեւով դպրոց յաճախելը պարտադիր է։ Դպրոցը ամէն օր աշակերտութեան ներկայութիւնը կ՛արձանագրէ, ու անհրաժեշտ դէպքին ծնողներուն կը տեղեկացնէ։

– Աշակերտները դպրոց պէտք է ըլլան առաւօտեան ժամը 9։30-էն մինչեւ 13։30։ Արտօնուած չէ 15 վայրկեան կանուխ արձակուիլը, որպէսզի դասարանին եւ դպրոցին աշխատանքը չխանգարուի։

– Անխուսափելի բացակայութեան պարագային, ծնողները պէտք է մէկ օր առաջ տեղեակ պահեն ուսուցիչը հեռաձայնելով կամ ե նամակով – email.

– Բացակայութեան պարագային աշակերտները պարտաւոր են ուսուցիչէն ստանալու բոլոր պարտականութիւնները, որպէսզի յաջորդ դասին ներկայանան պատրաստուած։

– Դասերը կ՚աւարտին ժամը 13։30-ին։ Ապահովութեան համար ծնողները պարտին իրենց զաւակները առնել ճիշդ ժամուն, քանի որ դասերը վերջանալէն ետք աշակերտներու նկատմամբ հսկողութիւն չենք կրնար ապահովել։

– Անխուսափելի ուշացման պարագային, ծնողները պէտք է հեռաձայնեն ուսուցչին կամ դպրոցի տնօրէնութեան:

Աշակերտին անունը և ծնողքի հեռաձայնի թիւը պէտք է գրուած ըլլայ աշակերտին պայուսակին (backpack) և ճաշամանին մէջ (lunch bag)։

ԲՋԻՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՕՍՆԵՐ, ԵԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐ ԵՒ ԱՅԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Աշակերտները կրնան իրենց հետ բերել բջիջային հեռախօսներ, i-pod-ներ եւ ուրիշ գործիքներ, բայց անոնք դասի ժամանակ պէտք է անջատուին եւ պահուին պայուսակին մէջ։

Դասի ժամանակ արտօնուած չէ պատասխանել հեռաձայններուն կամ հաղորդագրութիւններուն-messages, խաղալ խաղեր կամ զբաղիլ Ե-նամակներով։

Այս օրէնքներու խախտումի պարագային հեռաձայններն ու մնացած գործիքները կը գրաւուին եւ աշակերտին կը վեռադարձուին դասերը աւարտելէ ետք։

Դպրոցը/աշխատակազմը պատասխանատուութիւն չի վերցներ որեւէ ելեկտրոնական գործիքի կորուստի պարագային եւ չ՛ստանձներ անոնց վերանորոգութիւնը։

Աշակերտները կրնան գործածել իրենց ելեկտրոնային գործիքները ուսուցիչի առաջնորդութեամբ և կամ դասէն դուրս՝ նախաճաշի ժամուն։ Անյարմար ժամերու օգտագործման պարագային, ուսուցիչը կամ աշխատակազմի անդամները կրնան արգիլել այդ գործիքներու օգտագործումը։

ԱՐԳԻԼՈՒԱԾ ՈՒՏԵԼԻՔՆԵՐ. - ԸՆԿՈՅԶ/ԳԵՏՆԱՆՈՒՇ/ՔՆՋՈՒԹ

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանէն ներս արգիլուած է աշակերտներուն հետ ուղարկել allergy յառաջացնող ամէն տեսակի ուտելիք, ինչպէս՝ ընկոյզ/պիստակ/գետնանուշ/քնջութի սերմեր։ Կը խնդրենք ձեր զաւակին հետ դպրոց ղրկէք այնպիսի կերակուր, որ չի պարունակեր վերոյիշեալ մթերքները.- պիստակեղէն, ընկոյզ, շուշմայ-սըմսոմ եւ կամ այս նիւթերու իւղերով պատրաստուած որեւէ ուտելիք ինչպէս՝ peanut butter, nutella, մէնէիշ, հումմոս, թահինով հաց եւլն.։ Տարբեր տեսակի ուտելիքներու պարագային, ինչպէս cookies, cereals, crackers, breakfast bars, կը խնդրենք, որ իրենց իսկական փաթեթաւորուած թուղթերով ուղարկէք, որոնց վրայ գրուած ըլլայ «No Peanuts»), որպէսզի ուսուցիչը կարդայ եւ ստուգէ անոնց բաղադրութիւնը։

ԾՆՆԴԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՏՕՆԵՐ

Դասարանէն ներս կարելի է միայն տարեդարձի յատուկ երգով շնորհաւորել աշակերտներու ծննդեան օրերը: Արգիլուած է դպրոցէն ներս տարեդարձ տօնել և այդ առիթով կարկանդակներ բերել հետեւեալ պատճառներով.

– Մենք վստահ չենք կրնար ըլլալ, որ այդ կարկանդակները ընկոյզի, գետնանուշի (peanut), քնջութի սերմեր (sesame seeds) չեն պարունակեր:

– Տարեդարձի առիթով հրամցուած հիւրասիրութիւնը աշակերտներու և ծնողներու միջև մրցակցութիւն կ՚առաջացնէ:

– Աշակերտները կրնան վատ զգալ, երբ իրենց ծնողները տարբեր պատճառներով յարմարութիւն չեն ունենար հիւրասիրութիւն ուղարկելու դպրոցև կամ աշակերտներու ծննդեան օրերը ուսումնական տարուան շրջանին չեն զուգադիպիր:

– Տարեդարձի հետ կապուած իրարանցումը դասի բնականոն ընթացքը կը խանգարէ:

– Այդ երեւոյթը ուսուցիչներու համար յաւելեալ աշխատանք կը ստեղծէ:

 Կը վստահեցնենք, թէ անհրաժեշտութեան պարագային, ուսուցիչը հիւրասիրութիւն կը պատրաստէ և ոչ մէկ աշակերտ անտեսուած կը մնայ:

ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐ

Դպրոցը կը քաջալերէ բոլոր ծնողները մասնակից դառնալու կամաւոր աշխատանքներուն։

-Կամաւորներու հմտութիւններն ու գիտելիքները կ՚օգնեն հարստացնելու մեր կրթական ծրագիրները, երբ ծնողներ իրենք եւս կ՚աջակցին դպրոցի նպատակներու իրագործման։

-Միասնաբար կրնանք աշխատիլ, պահպանելու և հարստացնելու համար հայկական ժառանգութիւնն ու մշակոյթը։

– Կամաւոր ծառայութիւնը ծնողներու եւ ուսուցիչներու միջեւ կապը կ՛ամրապնդէ։

ԴՊՐՈՑ ՅԱՃԱԽԵԼՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔԷՆ ԴԱԴՐԵՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐԸ

Ս․ Սահակ եւ Ս․ Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանը իրաւունք ունի ոեւէ աշակերտի դադրեցնել դպրոց յաճախելու իրաւունքէն հետեւեալ պատճառներով՝

Ա- Երբ աշակերտը մէկէ աւելի անգամներ կը խախտէ դպրոցի կողմէ դրուած կանոնները։

Բ- Երբ աշակերտը կ՚ունենայ անզուսպ եւ վտանգաւոր կեցուածք, որ կրնայ վնաս հասցնել ուրիշ աշակերտներու, դպրոցի անձնակազմին, կամ դպրոցի գոյքերուն։

Այս պարագային դպրոցը կ՚առնէ հետեւեալ քայլերը՝

– Ծնողքը բանաւոր կը տեղեկանայ ստեղծուած իրավիճակին մասին ու հանդիպում մը տեղի կ՚ունենայ տնօրէնին, ծնողներուն եւ այլ ներգրաւուած անձերուն միջեւ։ Անոնք միասին կը քննարկեն եւ կ՛որոշեն իրավիճակը հարթելու ձեւերը։

– Երբ առաջին հանդիպումէն ետք իրավիճակը չի հարթուիր, ծնողքը կը նախազգուշացուի գրաւոր եւ կը հրաւիրուի այլ հանդիպումի մը տնօրէնին եւ ներգրաւուած անձերուն հետ։ Անգամ մը եւս կ՚առաջարկուին լուծումներ եւ կը տրուի վերջին նախազգուշացումը։

– Եթէ իրավիճակը չի փոխուի, վերջին նախազգուշացումէն յետոյ, աշակերտը կը հեռացուի դպրոցէն։ Ծնողքը որեւէ փոխհատուցում չ՛ստանար արձանագրութեան սակին համար։

– Դպրոցը յարմարագոյն ձեւով ծնողքին կը փոխանցէ աշակերտին դպրոց յաճախելու իրաւունքէն դադրեցնելու պարագան։

ԼՐԱՏՈՒԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒ ՆԵՐԳՐԱՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Ս. Սահակ և Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանէն ներս կը կազմակերպուին հանդիսութիւններ, ուր աշակերտները կը նկարուին ու այդ նկարները կը տպուին և կամ առցանց կը տարածուին։

Սիրելիներ,

Ուրախութեամբ և հպարտօրէն կը ներկայացնենք շաբաթօրեայ վարժարանի 2019-2020 տարեգիրքը։ Առցանց դիտեցէք մեր աշակերտներուն սքանչելի գործերը։ Հազար շնորհակալութիւն կը յայտնենք Պր Մոսի Մինասեանին տարեգիրքի թեմայի յղացման և դասաւորման համար։ Վարձքերնիդ կատար սիրելի շաբաթօրեայի անձնակացմ և աշակերտներ։

Dear Parents,

We are very happy to announce that Saturday School’s 2019-2020 yearbook has been published online. We express great appreciation for the hard work that Mosi Minassian has put into designing, preparing, and publishing a beautiful artwork. The 76 beautiful pages are full of exceptional works of our talented students. You could view this year’s yearbook below. Happy Summer days!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X