Արձանագրութիւն

Կրթաթոշակ.- 1 երեխայի $550, 2 երեխաներու – $1050, 3 երեխաներու – $1,550, 4 երեխաներու – $2,050

Արտադասարանային խմբակներ (արուեստ, ճատրակ, պար, մարզանք), $50/ երեխայ

Ուսումնական տարեշրջանի արձանագրութեան էջերը կը տրամադրուին առցանց և նաև Forest Manor Public School դպրոցէն ներս։

– Արձանագրութեան էջին վրայ նշել OHIP-ի թիւը և աշակերտի թիւը OEN
– Վարքի Կանոնագրի համաձայնագիրը ամբողջացնել
– Լրատուամիջոցներու մէջ աշակերտի ներգրաուածութեան համաձայնագիրը ամբողջացնել

Ձեր հարցումները կրնաք ուղղել տնօրէնութեան principalstsahagstmesrob@gmail.com Ե-հասցէին։

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ՀԱՄԱՐ*

*Note: Official charitable donation receipt will be issued to you for this portion of the fees paid.

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 1 ԵՐԵԽԱՅԻ

$ 550
 • Հայերէն
 • Պատմութիւն և Մշակոյթ
 • Երգ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 2 ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒ

$1100
$ 1050
00
 • Հայերէն
 • Պատմութիւն և Մշակոյթ
 • Երգ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 3 ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒ

$1650
$ 1550
 • Հայերէն
 • Պատմութիւն և Մշակոյթ
 • Երգ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 4 ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒ

$2200
$ 2050
 • Հայերէն
 • Պատմութիւն և Մշակոյթ
 • Երգ
Logo_Slider_77px

Happy and Blessed New Year!

Շնորհաւոր Նոր Տարի և Ս. Ծնունդ։

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ,
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի,
Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս։

X