Make a donation

St. Sahag & St. Mesrob Armenian Saturday School looks to the generosity of our parents, grandparents, alumnae/i, friends, staff and the community to reach our annual goal of supporting the School's operating budget, program development and enhancement as tuition only does not cover the total cost of educating a student each year. All Donations Are Tax Deductible.

$
Select Payment Method
Personal Info

Billing Details

Donation Total: $50.00

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

Կը շարունակենք լաւատես մնալ հակառակ ներկայ մարտահրաւէրներուն։

Դասապահերը կը վերսկսին այս շաբաթ օր, Ապրիլ 24-ին։

Ահա արդեն հասած ենք Հայոց Ցեղասպանութեան 106-րդ ոգեկոչման, երբ յարգանքի տուրք պէտք է մատուցենք մեր սրբադասուած նահատակներուն և նաև մեր խիզախ Հայ բանակի հերոսներուն։

Կը յիշենք ու կը պահանջենք Հայուն իրաւունքները ու Հայ Դատի արդար լուծումը։

Այս առթիւ, վարժարանիս անձնակազմը կ՚ընթերցէ ժամանակայարմար խօսքեր՝ քաղուած Վերապատուելի Դոքտ. Վահան Թութիկեանի «Խոհ ու Խօսք» գիրքէն։

Հայերէն –https://www.youtube.com/watch?v=SHot8_ZaLTI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

Անգլերէն –https://www.youtube.com/watch?v=RxShZ01x0sI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

 

We continue remaining positive despite the hardship we are experiencing.

Classes are reopening this Saturday, April 24.

To commemorate the 106th anniversary of the Armenian Genocide, we have prepared a reading from Reverend Dr Vahan Tootikian’s book, “Reflections of an Armenian”.

Armenian –https://www.youtube.com/watch?v=SHot8_ZaLTI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

English –https://www.youtube.com/watch?v=RxShZ01x0sI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

X