News

Շաբաթօրեայ վարժարանը փակ է։  

Դասապահերը կը վերսկսին Յունուար 14, 2023-ին։

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՆՈՐ ՏԱՐԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ

 

Saturday School is closed for winter break.

Classes will resume on January 14, 2023

Merry Christmas and a Happy New Year!

X