Շաբաթօրեայ վարժարանը փակ է Դեկտեմբեր 25-ին եւ Յունուար 1-ին։
Դասապահերը կը վերսկսին Յունուար 8, 2022-ին։
Շնորհաւոր Նոր Տարի և Սուրբ Ծնունդ

Saturday School is closed on December 25 and January 1 for winter break.
Classes resume on January 8, 2022.
Merry Christmas & Happy New Year!

X