Registration

Dear Parents,

We are looking forward to another successful academic year and thanking you in advance for your support and cooperation.

The 2020-2021 registrations are open.

Please register online through the TDSB https://ereg.tdsb.on.ca/public/ilelogin.aspx and complete the form so that you receive an @TDSB.on.ca email account at a later date for the Google Classroom use. It is recommended to use Firefox or Microsoft Edge, but if you encounter challenges, please call their help desk.

Registration will not be complete without an Ontario Education Number (OENs are found on students’ day-school report cards). If your children go to a private school and do not have OEN, please let us know.

You will be notified as to when to register for the High school credit courses. Level 1 and Level 2 courses will begin on October 17, 2020.

No fee for online classes. If we return to on-location schooling, we will inform you as to the new fees.

Face-to-face instruction will be for 30-40 minutes, ounce a week followed by independent work and communications through Google Classroom with the teachers.

Instructors will provide you the necessary details of teaching times, etc.

Online school days: October 3, 17, 24, 31; November 7, 14, 21, 28; December 5, 12, 19

★ Even if your children will not participate in the Fall program, please register them for the year so that arrangements are made and support is received from the ministry. Each class must have 23 registered students to insure that an instructor is assigned to a class and is funded to teach.

Please note of the following:
– To be registered in the Kindergarten class, the student must be 4 years of age by December 31, 2020.
– School commences on October 3, 2020 at 9:30 a.m. and ends on June 19, 2021.
– The academic year is for a total of 33 Saturdays, of which 3 Saturdays will be held at 920 Progress Ave, Scarborough. Please refer to the school calendar for these dates.
– Uniforms ($25/ea.) and shoe bags ($5/ea.) are available for purchase from the school.
– The Registration Form must be fully completed to include the student’s health card number (OHIP) and the Ontario Education Number (OEN).
– Sign the Code of Conduct Agreement. Submit online or bring these documents to school with the completed registration form.

Warmest regards,
School Council of St. Sahag & St. Mesrob Armenian Saturday School
admin@armenianschool.ca
principal@armenianschool.ca
lunch@armenianschool.ca

Registration for the 2020-2021 academic year*

*Note: Official charitable donation receipt will be issued to you for this portion of the fees paid.

1 child per family

$ 550
 • Armenian Language
 • History and Culture
 • Armenian Music

2 children per family

$1100
$ 1050
00
 • Armenian Language
 • History and Culture
 • Armenian Music

3 children per family

$1650
$ 1550
 • Armenian Language
 • History and Culture
 • Armenian Music

4 children per family

$2200
$ 2050
 • Armenian Language
 • History and Culture
 • Armenian Music

Կը շարունակենք լաւատես մնալ հակառակ ներկայ մարտահրաւէրներուն։

Դասապահերը կը վերսկսին այս շաբաթ օր, Ապրիլ 24-ին։

Ահա արդեն հասած ենք Հայոց Ցեղասպանութեան 106-րդ ոգեկոչման, երբ յարգանքի տուրք պէտք է մատուցենք մեր սրբադասուած նահատակներուն և նաև մեր խիզախ Հայ բանակի հերոսներուն։

Կը յիշենք ու կը պահանջենք Հայուն իրաւունքները ու Հայ Դատի արդար լուծումը։

Այս առթիւ, վարժարանիս անձնակազմը կ՚ընթերցէ ժամանակայարմար խօսքեր՝ քաղուած Վերապատուելի Դոքտ. Վահան Թութիկեանի «Խոհ ու Խօսք» գիրքէն։

Հայերէն –https://www.youtube.com/watch?v=SHot8_ZaLTI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

Անգլերէն –https://www.youtube.com/watch?v=RxShZ01x0sI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

 

We continue remaining positive despite the hardship we are experiencing.

Classes are reopening this Saturday, April 24.

To commemorate the 106th anniversary of the Armenian Genocide, we have prepared a reading from Reverend Dr Vahan Tootikian’s book, “Reflections of an Armenian”.

Armenian –https://www.youtube.com/watch?v=SHot8_ZaLTI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

English –https://www.youtube.com/watch?v=RxShZ01x0sI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

X