Washing hands – https://www.youtube.com/watch?v=nt_39ObNNx4

 

Alphabet

https://www.youtube.com/watch?v=ajj2sNEdRdg

http://en.wikibooks.org/wiki/Armenian then click on Alphabet to get this page: en.wikibooks.org/wiki/Armenian/Alphabet

 

Dictionaries:

https://itunes.apple.com/ml/app/gakhaghan/id507374478?mt=8

http://nayiri.com/

https://play.google.com/store/apps/details?id=ago.ughigh_kgrel&hl=en

 

Aybbenaran – Kids Planet Preschool

https://www.youtube.com/playlist?list=PL449476A9EC6747DA

http://www.gitunik.com/

http://www.dinolingo.com/languages/armenian.html

 

Փոքրիկ Հեքիաթներ – http://pokrig.org/

 

Songs & dance:

HOY LARI – https://www.youtube.com/watch?v=MFE13khLCHY

https://www.youtube.com/watch?v=_4zZfZw7tXM

https://www.youtube.com/watch?v=P75hE4iHu9Q

https://www.youtube.com/watch?v=uDd2qTGlk8I

 

TALINE – https://www.youtube.com/watch?v=ajj2sNEdRdg

 

VACO – https://www.youtube.com/watch?v=dnlJ5FEKf70

https://www.youtube.com/watch?v=6FxOCaA48UQ

 

MAGGIE

http://www.youtube.com/watch?v=DAxqf1cIytI&list=RDDAxqf1cIytI#t=8

 

Երաժշտական Թվաբանություն

https://www.youtube.com/watch?v=ERdPeNloigc

 

Eastern educational cartoon – https://www.youtube.com/watch?v=TPdJgLxYxzA

Christmas – https://www.youtube.com/watch?v=UKuGI0Id65g

Days of the week – https://www.youtube.com/watch?v=hYQ3MSW8LIE

Green – https://www.youtube.com/watch?v=RNbO6cSGWCY

Orange – https://www.youtube.com/watch?v=rJwkh5_SLk8

Names of Animals – https://www.youtube.com/watch?v=GMvL-NDLsCY

Names of insects – https://www.youtube.com/watch?v=sAY_xOJWT_w

Animals – https://www.youtube.com/watch?v=cyU7ziXdSjk

Geography – https://www.youtube.com/watch?v=g7wUM9Pd_LM

Stories & more – http://www.pokrig.org/

 

Grammar – http://ma6.free.fr/

 

For hand-held devices – www.LalaouAram.com

Learn Armenian on iPad advertisement for a talking book

http://www.youtube.com/watch?v=Xq6Qi8ZHtoo

 

Eastern Armenian Downloads – http://www.learnarmenian.com/

http://www.edugnosis.com/lessons/

 

The Armenian Highland from AGBU ebooks s AGBU.org

communications@agbu.org

 

Dr. Seuss’ Green Eggs and Ham in Armenian!

Կանաչ Հաւկիթ եւ Խոզապուխտ

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=nhXEM5izcQM

 

Gus on the Go: Eastern Armenian

http://www.gusonthego.com/gus-on-the-go-languages/gus-on-the-go-eastern-armenian-for-kids/

Gus on the Go: Western Armenian

http://www.gusonthego.com/gus-on-the-go-languages/gus-on-the-go-western-armenian-for-kids/

http://agbubookstore.org/collections/multimedia/products/gus-on-the-go-western-armenian-for-kids

 

To download the free printables, visit:

http://www.gusonthego.com/free-armenian-language-printables/

 

Humour and music for youth: Video 1, Metz Bazaar  http://www.youtube.com/watch?v=xzacXyhq0Nc

Video 2, Sevak Amroyan, the war song  http://www.youtube.com/watch?v=cpD-CKF1SuY

Հայ մատենագրութեան թուանշային գրադարան digilib.aua.am

 

https://armenianweekly.com/author/alik-arzoumanian/

http://torontohye.ca

 

Hamazkayin ebooks:

https://apps.apple.com/ca/app/hamazkayin-e-library/id1190122238

 

Public library where there are Armenian books

https://www.overdrive.com/apps/libby/

 

Armenian prayer sites:

Facebook/TorontoArmenianChurch

 

Instagram video by @arm_gov- museum:

https://www.instagram.com/tv/B985USjIR_m/?utm_source