Ամառնային դպրոցի արձանագրութիւնները կը շարունակուին https://ereg.tdsb.on.ca/public/ilelogin.aspx

Նիւթը և թեման հետեւեալն է.- «Կեանքը երկրի վրայ — Մենք բոլորս միատեղ և միասին ենք»

Առցանց Հայերէն դասաւանդութիւն՝ Յուլիս 6—31

Դասընթացքները անվճար են։

Summer School student registration continues at https://ereg.tdsb.on.ca/public/ilelogin.aspx

The theme of the lessons is "Life on earth — We are all connected”

Online Armenian sessions are from July 6 to 31

Free of charge!

X